Dienstverlening bedrijven

Wij adviseren en begeleiden kleine en middelgrote bedrijven in heel Frankrijk op administratief vlak. Bij Passe Partout werken adviseurs, die goed ingevoerd zijn in Frankrijk en probleemoplossend te werk gaan. Bovendien zijn wij meertalig en u kunt dus altijd met ons in het Nederlands communiceren.

Wij werken in principe op uurbasis en voeren werkzaamheden uit in nauw overleg met u.
Onze dienstverlening is breed, oplossingsgericht en daardoor divers. Om u een indruk te geven, vindt u hieronder enkele voorbeelden:

Bedrijfsinschrijving (aanpassing of stopzetting)
Dit kan variëren van een auto entrepreneur (kleine zelfstandig ondernemer) tot een Franse rechtspersoon, zoals een SARL of een SAS (Franse BV). Voorafgaand inventariseren wij uw vragen en wensen en op basis daarvan kunnen wij een passende oplossing aandragen en voor u uitvoeren. Wij adviseren u eveneens over wet- en regelgeving (vergunningen of diploma's).

Oprichting, administratie en aangiften voor verenigingen
Een Franse ‘association’ vraagt om een boekhouding en een jaarrekening volgens Franse richtlijnen. Wij kunnen u ondersteunen bij het opzetten van de structuur, het opstellen van de jaarrekening en het jaarverslag, en de aangifteformaliteiten.

Formaliteiten en aangiften voor SCI’s (Société Civile Immobilière)
Wanneer uw Frans onroerend goed is ondergebracht in een zogenaamde SCI, dan krijgt u onvermijdelijk te maken met juridische formaliteiten en aangifteverplichtingen. Wij kunnen deze voor u verzorgen.

Filiaal of vestiging in Frankrijk
Wij bieden ondersteuning aan Nederlandse bedrijven met een Franse vestiging bij administratieve, boekhoudkundige of fiscale vraagstukken. Aan de hand van uw wensen en vragen dragen wij praktische en concrete oplossingen aan. Wij communiceren telefonisch en schriftelijk met instanties en handelen formaliteiten voor u af, uiteraard op basis van afstemming met u. 

Bedrijfscorrespondentie
Schriftelijke communicatie met Franse instanties vraagt een gedegen kennis van de Franse taal en de Franse wet- en regelgeving.  Wij beoordelen snel en praktisch Franstalige documenten en in overleg met u stellen wij een Franstalige reactie op of vullen wij formulieren in.

Virtueel postadres in Frankrijk
Ons kantoor in Lucenay l’Evêque kan een virtueel postadres zijn voor uw activiteiten in Frankrijk. Indien u hiervoor kiest, dan wordt uw Franse post bij ons bezorgd en brengen wij u hiervan digitaal op de hoogte. U beslist vervolgens per poststuk of u ons inschakelt voor een eventuele inhoudelijke afhandeling. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie en tarieven.